Hoger management

De leerstroom voor bestuurders, directeuren, bestuurders en senior managers. We vormen kleine groepen waarbinnen deelnemers in vertrouwen, openlijk met elkaar kunnen delen. Er is nauw contact met de leermeester en ruimte voor de dialoog.