Tussen Werelden: Passages

‘Tussen Werelden’ is een verdiepend programma onder leiding van Matthijs Schouten en Louis Bijl de Vroe. Je leert over begrenzingen, onderscheidingen en verbinding in ons leven en onze samenleving. Als mens en als wereldgemeenschap zullen we verbonden verder moeten. Alleen dan kunnen we op een natuurlijke, gezonde en duurzame manier samen (over)leven. ‘Tussen Werelden’ bestaat uit vier modules. De reeks is zo opgebouwd dat de modules ook onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Dit is de derde module: Passages.

plaatje

Type: Trainingen en cursussen

Startdatum: 05.10.2022

Duur: 5 sessies, 20.00u-21.30u

Locatie: Maarssen

Investering: € 89,-

Tussen Werelden

Deze uitdaging gaan we aan

In ‘Tussen Werelden’ heroriĂ«nteren we ons op begrenzingen en onderscheidingen in ons leven en onze samenleving. We onderzoeken hoe onderscheidingen geen afscheidingen hoeven te zijn, maar juist mogelijkheden tot verbinding. We gaan vanuit verschillende filosofische, cultuur-historische, antropologische, religieuze, psychologische, sociologische en hedendaagse perspectieven op zoek naar de betekenis van wederkerigheid en uitwisseling op verschillende niveaus van ons leven. Daarbij wandelen we op de grenzen van steeds groter wordende Cirkels van Onderscheiding. We doen dit in de vier domeinen: Namen, Verwantschap, Passages en het Onnoembare. Hieronder lees je meer over deze domeinen.

i

Wil je weten of 'Tussen Werelden' een programma voor is voor jou? Stel je vragen tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op

Studiewijze

De enorme crises van deze tijd, het massaal uitsterven van soorten, de sociale ongelijkheid, de migratieproblematiek en de klimaatcrises zijn slechts symptomen van wat in diepste zin een crises van geest en ziel is. Deze wetenschap stelt ons voor de wezenlijke en niet meer te vermijden vraag: ‘Wat voor wezens zijn we als mens ten diepste en wie moeten we worden om te overleven?’. (Lynton Caldwell, een van de belangrijkste pionieren van het milieurecht). In de reeks ‘Tussen Werelden’ onderzoeken we samen op verschillende niveaus het wezen van scheiding, onderscheiding en verbinding. Zowel binnen als buiten onszelf. Want als (onder)scheiding afscheiding wordt, raakt alle verbinding verloren en verliezen we het leven.

Programma:

De derde cirkel noemen we passages. Hierin verkennen we grensovergangen zowel in ruimte als in tijd. Hoe markeren we plekken, domeinen en belangrijke overgangen in ons eigen levensverloop? Van tuin naar wildernis, van cultuur naar natuur, van de eigen plek naar die van de ander. En hoe staan we stil bij de essentiële overgangen in ons leven als geboorte, van kind naar volwassene en van leven naar dood?

Ook onderzoeken we de grenzen tussen het profane en het sacrale. Met andere woorden: Waar houdt het wereldlijke op en begint het heilige? Welke rites de passage hebben we nog en wat voor betekenis hebben deze nog?

Dit is het resultaat:

  • Je krijgt inzicht in hoe we plekken en overgangen in ons leven markeren.
  • Je leert waar het wereldlijke ophoudt en het heilige begint.
  • Je krijgt inzicht in de rite de passages die we nog hebben in onze cultuur.
  • Je leert hoe we als mens omgaan met scheiding, onderscheiding en verbinding.
  • Je leert alle inzichten toe te passen op je eigen leven en werk.

Praktische informatie


Locatie:
Online via Zoom. Daarnaast zijn er aan tafel bij Matthijs en Louis altijd 8 plekken beschikbaar. De sessie vindt plaats bij ons in het klooster op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen. Als er nog plek is, ben je van harte welkom om eens aan te schuiven.

Data:
5, 19 en 26 oktober en 16 en 30 november 2022

Tijd:
20.00 tot 21.30 uur

Doelgroep:
Tussen Werelden is voor eenieder die geĂŻnteresseerd is in de diepere oorzaken en lagen van onze huidige samenleving, en daarbij ook open staat de eigen perspectieven en oordelen aan de kaak te stellen.

Vooropleiding en niveau:
Tussen Werelden is voor iedereen. Er wordt geen specifieke voorkennis en/of opleidingsniveau gevraagd.

Toelatingsvoorwaarden:
Voor dit programma gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden.

Voorbereiding en studiebelasting:
Naast de programmadagen dien je rekening te houden met extra studiebelasting. Tussen de programmadelen werk je namelijk aan huiswerkopdrachten en/of reflectieopdrachten. Je kunt ervan uitgaan dat je hier gemiddeld een uur per week aan besteedt.

Studiemateriaal:
Als je deelneemt aan het programma 'Tussen Werelden', dan ontvang je voorafgaand aan jouw eerste programma toegang tot onze online leeromgeving. Deze toegang blijft geldig tot een maand na de laatste programmadag.

Kwalificaties die je behaalt:
Dit is niet van toepassing voor dit programma.

Aanmelden en kosten:
De investering voor dit programma bedraagt EUR 89 inclusief btw. Dit is inclusief 5 online sessies en toegang tot het studiemateriaal in de online leeromgeving. Schrijf je in via onderstaande inschrijfbutton.

De leermeesters

Jouw metgezellen

De leerstroom vormt zich in nauwe samenwerking met onze leermeesters. Zij geven, nog beter dan wij, woorden aan waar we aan bijdragen. Zij zijn onze Ă©n jouw metgezellen in de leerstroom.

Past dit programma bij jou?

We helpen je graag verder. In een vrijblijvend adviesgesprek bespreken we samen of dit programma aansluit bij jouw leerdoelen en behoefte.

Neem contact op
Inschrijven