Groeneveld: organisatie ontwikkeling

Wil je als organisatie een sprong maken? Ben je op zoek naar meer inspiratie? Wil je meer werken vanuit de kern? Dat kan samen met Club Groeneveld.

Als team of als organisatie ben je altijd in beweging. Zeker deze tijd vraagt je om je in een steeds hoger tempo aan te passen aan een veranderende omgeving. Hoe maak je te midden van alle veranderingen de juiste keuzes? Hoe blijf je werken vanuit je kern? En hoe bewaak je bijvoorbeeld een gezond ritme van groei en expansie naar rust en verdieping? Verandering vraagt je continu keuzes te maken en antwoord op deze belangrijke vragen. Dat hoef je niet alleen te doen. Wij helpen organisaties bij verandering door te adviseren, trainen en te coachen.

Leer hieronder verder voor meer informatie.

In de geest van de tijd handelen

Wendbaarheid en veekracht

Het is een feit dat het steeds moeilijker is om als team en als organisatie koers te bepalen omdat er minder vaste punten zijn waarop gestuurd kan worde. Ook weten we inmiddels dat vele denkmodellen en structuren van nu verstard zijn geraakt en geen dragende kracht meer hebben. Dat betekent eigenlijk dat er in deze tijd meer nodig is dan een betere uitwerking van het bestaande. De vraag is veel meer hoe je je team en de organisatie wendbaar en veerkrachtig maakt te midden van crisis.

Wil je meer weten?

Wil je verkennen of we jouw team en organisatie kunnen helpen? Stel je vragen aan ons tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op

Verbonden organisaties

Verbinding in het team

Wij helpen teams om te midden van alle veranderingen in verbinding te blijven en te werken aan een ritme waarin iedereen heel en geïnspireerd kan zijn en zijn of haar plek kan innemen. Als je als team op de juiste plek bent en samen aan het juiste doel kan werken, wordt je volledige potentieel benut. Dat is in deze tijd cruciaal.

Hoe kun je samen ervaren van welk verhaal je deel uitmaakt? Hoe kun je op een meer afgestemde manier leven en werken met elkaar? Welke kwaliteiten zijn er binnen het team en de organisatie? En hoe kunnen die kwaliteiten worden ingezet bij de uitdagingen die spelen binnen het team of de organisatie?

Werkwijze

We vinden het uiteraard belangrijk om eerst goed te begrijpen wat er speelt binnen een team of organisatie. Wat doet de organisatie? Wie doet wat? En welke thema's en uitdagingen spelen er? Daarom starten we altijd met een aantal gesprekken met het team. Op basis van deze gesprekken proberen we een goed beeld te vormen van waar het team of de organisatie nu staat en doen we een voorstel om tot ontwikkeling te komen. Dat voorstel bespreken we altijd eerst met de opdrachtgever. Daarna gaan we minimaal een aantal dagen met elkaar aan de slag in diverse workshops of andere werkvormen. Meestal laten we ons daarbij inspireren door de kennis en de wijsheid van de natuur. We willen voorkomen dat potentie, veranderingen en oplossingsrichtingen alleen hoofdelijke constructen worden. Het is echt belangrijk dat je alles op meerdere niveaus ervaart. Pas dan kan het stromen.

Vervolgactiviteiten

We weten uit ervaring dat het fijn en belangrijk is om na de eerste activiteiten een terugkoppeling te organiseren. Daarin bespreken we hoe alles in de praktijk heef doorgewerkt. Wat is er veranderd en wat niet? Wat is opgekomen? En waar moeten we opnieuw naar kijken? Soms plannen we nieuwe activiteiten, maar de verdieping kan ook op andere manieren worden doorgezet. Daarbij kun je denken aan:

  • Individuele begeleiding van teamleden.
  • Het bijwonen van een een of meerdere werkoverleggen of -gesprekken.
  • Periodieke intervisie begeleid door ons team.
  • Individuele deelname aan een specifieke training of opleiding.
Teams die vooruit willen

Het is in deze tijd moeilijk om goed te blijven samenwerken en elkaar niet uit het oog te verliezen. Binnen elk team, binnen elke organisatie, kan er op een goed moment een conflict, crisis of noodsituatie ontstaan die je dwingt om stil te staan. Dan is het belangrijk om echt tijd te maken voor elkaar. Wij werken echter ook graag met teams en organisaties die dit willen voorkomen en het in deze tijd belangrijk vinden om continu te werken aan verbinding, vitaliteit en wendbaarheid.

Neem contact op

Ontdek de mogelijkheden

Club Groeneveld op maat

Wil je deelnemen met jouw team of organisatie? Laat het ons weten. Dan gaan we na in welke vorm Club Groeneveld op maat jouw organisatie kan verrijken.

Neem contact op
Nieuw hier?