Leerschool voor menselijk leiderschap

We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door crisis en versplintering. In deze tijd vormt Club Groeneveld een bron voor menselijk leiderschap die mensen helpt heel te blijven terwijl zij de uitdagingen die deze tijd hen voorlegt aangaan.

De bron

Voeding en verdieping

Voeding vind je in de Onderstroom, een bibliotheek met podcasts en longreads. Verdieping vind je in de leerstroom met masterclasses, leertrajecten, reizen en momenten voor reflectie en bezinning.

Jouw voeding

De Onderstroom

In longreads en podcasts gaan we op zoek naar wat zich onder de oppervlakte beweegt. Op zoek naar wie wij zijn als mens en als mens in relatie tot natuur en samenleving.

Mens

We leven in het antropoceen. Een tijdperk waarin de mens het leven op aarde domineert met alle gevolgen van dien. We gaan op zoek naar antwoorden op de vragen die dit tijdperk ons voorlegt. Wie zijn wij en wie moeten wij worden, als mens én als leider, om bij te dragen aan een duurzame toekomst?

Meer

Natuur

Diep in de mens is het verlangen naar verbondenheid geworteld. Maar waar vinden we die in deze tijd? We ontdekken hoe de verbinding met ons innerlijk te ontsluiten, hoe betekenisvolle relaties met de mensen om ons heen te smeden en een gevoel van eenheid met de wereld te ervaren.

Meer

Samenleving

Wat maakt ons wezenlijk gelukkig? Sinds het ontstaan van de mensheid zoeken we naar antwoorden op deze vraag; elke cultuur, elke tijd op eigen wijze. We laten ons voeden door kunst en poëzie, maken kennis met helden uit verleden en heden, onderzoeken deze vragen en mogelijke antwoorden.

Meer
Onze omgang met de natuur verandert niet als we het beeld van onszelf niet onderzoeken.

Prof. dr. Matthijs Schouten

Jouw verdieping

De leerstroom

In de leerstroom vind je masterclasses, leertrajecten, reizen en momenten voor reflectie en bezinning. We vormen kleine groepen met ruimte voor de dialoog en zinvolle verbinding.

De leermeesters

Jouw metgezellen

De leerstroom vormt zich in nauwe samenwerking met de leermeesters. Zij geven, nog beter dan wij, woorden aan waar we aan bijdragen. Zij zijn onze én jouw metgezellen in de leerstroom.

Mogelijkheden

Club Groeneveld op maat

Wil je deelnemen met jouw team of organisatie? Laat het ons weten. Dan gaan we na in welke vorm Club Groeneveld op maat jouw organisatie kan verrijken.

Meer weten?
Nieuw hier?