< Terug

Maria Craenen

Programmamaker

Hoe leer je zien en voelen dat je niet van buitenaf op de wereld bent gekomen, maar uit de wereld voortkomt? Hoe leer je zien en voelen dat je geen geïsoleerde persoon bent, maar onderling verbonden? Hoe keren we terug naar dat samen?

Voor mij is gemeenschapszin belangrijk. Misschien omdat ik deel ben van een tweeling, misschien omdat ik onderdeel ben van een groot gezin. Het is niet dat het me altijd heel makkelijk af gaat. Het gevoel van verbonden zijn, kan me ook heel erg overvallen. Het hebben van een grotere verantwoordelijkheid dan alleen voor jezelf. Toch kies ik bewust of onbewust steeds voor dit pad, omdat ik ten diepste besef dat alles onderling verbonden is. Dat het een illusie is te denken dat je je als geïsoleerd persoon kan ontwikkelen. En dat je iets bij te dragen hebt aan een groter geheel. Zeker in deze tijd waarin er vraagstukken op ons afkomen die groter zijn dan wijzelf.

Praktisch betekent het dat ik gekozen heb voor een studie toegepaste taalkunde en master interculturele communicatie. Hoe verbinden mensen zich met elkaar door te communiceren en wat is de invloed van de omgeving. Met als aanvulling een basisjaar haptonomie om me te verdiepen in de non-verbale communicatie tussen mensen. Mijn interesse gaat hierbij uit naar systemen. Wij functioneren binnen systemen en systemen functioneren in ons. Wat er in een systeem besloten ligt zal altijd zijn weg naar buiten vinden ongeacht de actoren binnen dat systeem. Dat fascineert me.

Na een tijd bij Rijkswaterstaat te hebben gewerkt in een management development programma, ben ik bij OPEN Business Leaders gestart. Dit is er als netwerk voor directeuren en ondernemers op gericht organisatie overstijgende vraagstukken te behandelen en elkaar hierbij te helpen. Nu met Club Groeneveld zijn de onderwerpen nog meer verankerd in de samenleving. Onderwerpen die je zowel als mens, als in je rol in de organisatie raken.

Daarnaast ben ik als bestuursvoorzitter en op de groep actief bij de ouderparticipatiecrèche waar mijn kinderen naar toe gaan. Een concept waarbij ouders zelf de opvang van hun kinderen runnen en waar kinderen opgroeien in een kleine gemeenschap.

Club Groeneveld zie ik als gemeenschap waar we samen kunnen groeien en de uitdagingen van deze tijd aan kunnen gaan.

Zo kun je mij bereiken:

Email: maria@clubgroeneveld.nl

Nieuw hier?