Samenleving

Wat maakt ons wezenlijk gelukkig? Sinds het ontstaan van de mensheid zoeken we naar antwoorden op deze vraag; elke cultuur, elke tijd op eigen wijze. We laten ons voeden door kunst en poëzie, maken kennis met helden uit verleden en heden, onderzoeken deze vragen en mogelijke antwoorden.