Het natuurlijk ritme - Februari 2024

Marcel Tjepkema

Publicatie

18.01.2023

Leesduur

5 min

We leven inmiddels in de maand februari. De maand februari loopt van ongeveer vier februari tot ongeveer vier maart. Februari is de start van de energetische lente en de maand waarin de vernieuwing – dat wat op wil komen – zich begint te manifesteren. Probeer je dat eens voor te stellen voordat je verder leest. Herken je dat er iets geboren wil worden, dat zich als het ware aandient? Kun je daar voorzichtig woorden aan geven? In deze fase is het nog niet concreet.

Liever luisteren? Onderaan deze longread vind je de podcast.

We leven inmiddels in de maand februari. De maand februari loopt van ongeveer vier februari tot ongeveer vier maart. Februari is de start van de energetische lente en de maand waarin de vernieuwing – dat wat op wil komen – zich begint te manifesteren. Probeer je dat eens voor te stellen voordat je verder leest. Herken je dat er iets geboren wil worden, dat zich als het ware aandient? Kun je daar voorzichtig woorden aan geven? In deze fase is het nog niet concreet.

Indeling seizoenen

Als je je wil verdiepen in het leven en werken in het ritme van de seizoenen, dan helpt het om op een andere manier naar de indeling van de seizoenen te kijken. Anders dan de culturele indeling die je kent. Volgens onze culturele indeling begint de lente op 21 maart. De zomer begint 21 juni en de herfst en de winter starten 21 september en 21 december. Daar is niets mis mee. Het is alleen bijzonder wat er gebeurt als je op een meer energetische manier naar de seizoenen leert kijken.

Energetisch gek

Energetisch is het misschien gek dat de zomer 21 juni begint. Het is namelijk de langste dag van het jaar. De naar buiten gerichte energie, de energie van bloei en expansie is rond die dag maximaal. Daarom zou je eerder zeggen dat 21 juni energetisch het hoogtepunt van de zomer is. En zo kun je ook naar de winter kijken. Energetisch is 21 december de kortste dag en daarom eerder het hoogtepunt van de winter dan de start. Een nieuwe kijk maakt dat de seizoenen elke keer 6 weken eerder starten dan in de culturele indeling die we kennen.

Voelen aankomen

De nieuwe indeling van de seizoenen heeft veel impact op hoe we de seizoenen ervaren en hoe we aan de seizoenen mee kunnen doen. Voor de meeste mensen geldt dat ze er opgelucht door raken. Zo word je je er bewuster van dat er altijd een opbouw is van een seizoen. De lente, zomer, herfst en winter zijn er niet ineens. Je voelt ze aankomen en op deze manier ga je er als het ware werkelijk aan ‘meedoen'. Die ervaring geeft heel veel ruimte.

Opkomen lente

Neem nu de lente als voorbeeld. Als de lente rond 4 februari (dus 6 weken eerder) begint, dan komt daarmee een heel ander beeld naar voren over de start van de lente. Buiten is het nog koud en kil. Onder de grond is van alles aan de gang, maar er is nog weinig zichtbaar. Dat wat naar boven wil komen, ondervindt de nodige weerstand van de aarde. Het is allemaal nog heel kwetsbaar. Dat geldt dus ook voor alle vernieuwing, alle nieuwe ideeën, concepten, samenwerkingen, enzovoort die in jou en bijvoorbeeld in jouw organisatie of team op willen komen.

Manifestatie

Laten we het beeld, dat we hierboven schetsen, nu vertalen naar de maand februari. Vorige maand heb je kunnen leren dat januari nog de maand van de winterslaap is. Het is de periode precies na de stilte, maar nog voordat de nieuwe expansiefase werkelijk start. Je ademt nog niet fysiek in. Het gaat er in januari over dat er al wel iets aan het opkomen is, iets dat geboren wenst te worden. Het is alleen nog niet zicht- en voelbaar. In februari is de winterslaap voorbij. In februari start feitelijk de nieuwe fase van expansie. Dat betekent dat wat op wil komen zich werkelijk begint te manifesteren.

Mogelijke vorst

Manifesteren betekent in deze tijd dat het aan de oppervlakte verschijnt. Het is zicht- en voelbaar aan het worden, met name voor jou. Alleen nog een keer: alles is nog heel pril en kwetsbaar. Het is in deze tijd nog koud en kil aan de oppervlakte. De vorst kan er als het ware nog overheen en dat geldt dus ook voor alles waar jij nu zelf mee bezig bent; nieuwe contacten, ideeën, samenwerkingen, enzovoort. Ook daar kan de vorst nog overheen.

Actief worden

Je kunt in de maand februari wel echt in actie komen en de dingen op jouw manier uitvoeren. Actief worden betekent eigenlijk ervaring opdoen. In die sfeer moet je het zien. Als het over de vernieuwing in je leven (en werk) gaat, dan groei je of word je beter door actief te zijn. Als je dat probeert dan zul je, stapje voor stapje, steeds meer gewaardeerd worden door je omgeving en meer mogelijkheden krijgen om de dingen, die je echt bezig houden, verder vorm te geven. Dat is hoe het proces van vernieuwing werkt.

Nieuwe indeling

De vernieuwing vraagt in februari wel een nieuwe indeling, een nieuwe orde, en de discipline om daarbij te blijven. Het is namelijk van belang dat je met de vernieuwing weer een (nieuw) ritme probeert op te bouwen. Je maakt als het ware een (her)nieuw(d)e indeling. Zo ‘moet’ de vernieuwing uiteindelijk onderdeel worden van je normale ritme. Als je dit iets anders wilt zeggen, dan gaat het over het op orde brengen of over het creëren van dragende en ademende structuren die ten dienste staan van je verdere ontwikkeling. En het helpt je vaak om de nieuwe structuren ook duidelijk te maken aan je omgeving: ‘Dit zijn mijn prioriteiten, hier werk ik aan.’

Aandacht

Als je echt wil dat de vernieuwing, dat wat nu geboren wenst te worden, vorm krijgt, dan zul je daar eigenlijk elke dag aandacht aan moeten schenken. Maak het daarom heel concreet. Ga zitten, pak je agenda en breng orde en structuur aan in je agenda voor de maanden februari tot en met juni. Denk na over een dagindeling, over je prioriteiten. Dat heeft de vernieuwing nodig. Wat is prioriteit voor je? Hoe ziet je agenda er uit voor de komende periode? Thuis, werk, hoe maak je tijd voor jezelf? Elke dag een uur of een half uur? Wat denk je nodig te hebben om jouw vernieuwing te voeden? Hoe ziet die voeding eruit? En wat spreek je met jezelf af als je het drukker krijgt? Al die overwegingen maak je in februari.

Enthousiasme

Je kunt overigens heel vol zijn van de vernieuwing. Echt dat enthousiasme van iets nieuws beginnen. Maar let op. Wellicht herken je het dat je van een opkomend idee zo vol bent, dat je er het liefst met alles en iedereen over wil praten. Wat er dan vaak gebeurt, is dat je vervolgens naar huis gaat en je dat, wat in jou wortelde, bent kwijtgeraakt aan de ander. Daarom moet je goed weten hoe je met dat enthousiasme omgaat.

Toenadering

In de Chinese filosofie wordt in februari verwezen naar het beeld van een toenadering. Dat is hoe je handelt als je (te) enthousiast raakt. Een toenadering is een verkenning. Het is aftasten. Uit het aftasten kunnen de impulsen voor de eerste stappen komen, maar weet: een toenadering kan net zo snel weer verdwijnen als dat het ontstaat. Probeer je voor te stellen dat het werkt zoals je doet in een eerste contact, bij wijze van verkenning en als klankbord voor je eigen ontplooiing. Past iets of iemand bij me? Voel ik herkenning? Het gaat in deze tijd om verdieping, niet om snelle vormgeving.

Vertrouwelingen

Als je contact hebt met de buitenwereld, dan is een belangrijk advies om vooral te praten met mensen waarmee je het goed hebt; vrienden, vertrouwelingen. Mensen waar je in openheid mee om kunt gaan. Mensen die je goed gezind zijn en echt benieuwd zijn naar waar je mee bezig bent, zonder direct te vervallen in allerlei adviezen. Je kent het wel: ‘O, ben je daar mee bezig. Dat kan, maar ik zou het zo en zo doen.’ Het gaat erover dat je met mensen spreekt die bij je enthousiasme kunnen blijven en blij voor je zijn. Als dat niet lukt, dan heb je het al snel over woorden of vormen, maar die zijn in februari nog helemaal niet aan de orde.

Eenvoudig houden

Samenvattend kun je zeggen dat februari een boeiende maand is. Een algemene regel is tot slot: houd het eenvoudig! Ingewikkelde dingen horen niet bij februari. Dat voel je ook aan alles. Als je iets op wil laten komen, dan is het belangrijk om het niet te laten sterven in de complexiteit.

Geboeid? Mail ons

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over deze maand. Onder meer over worteling en het ontdekken en onderhouden van je levensbron. Als je daar meer over wilt leren, stuur dan een bericht naar info@clubgroeneveld.nl. Je krijgt dan de uitgebreide reflectie toegestuurd.

Heb het goed in februari.

---

Alle artikelen, podcasts en programma’s, die we maken over het vinden en volgen van een natuurlijk ritme zijn geïnspireerd op het werk (o.a. boek, podcasts) van Jaap Voigt. Jaap is onder meer adviseur, leraar, mede-oprichter van het ITIP en ook auteur van vele boeken, waaronder het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’. Met Jaap hebben we in de afgelopen jaren een fijne, warme en voor ons belangrijke band opgebouwd. Hij hielp ons met de opzet en verdieping van Club Groeneveld en leerde ons om de inhoud centraal te stellen. Zo ontstond onze eigen liefde voor de studie naar het ritme van de seizoenen. Ben je benieuwd naar het boek van Jaap Voigt? Je bestelt het hier.

Meer voeding voor jou

Verder de diepte in

Nieuw hier?