Het natuurlijk ritme - Mei 2024

Marcel Tjepkema

Publicatie

08.05.2023

Leesduur

5 min

De longread die je nu leest, gaat over de maand mei. De maand mei is de periode van ongeveer 4 mei tot ongeveer 4 juni. Mei is echt de start van een nieuwe fase. Als je nu buiten om je heen kijkt, dan merk je hoe vol het begint te worden. We raden je aan om je daar als mens, als professional, mee te identificeren. Probeer nu echt te denken en te ervaren dat die (opkomende) volheid ook over jou gaat. Je leert er meer over in deze longread.

Liever luisteren? Onderaan deze longread vind je de podcast.

Andere indeling

In onze benadering van het natuurlijk ritme houden we vast aan een andere indeling van de seizoenen. Dat doen we omdat het je helpt om in een natuurlijk ritme te komen van gezonde vernieuwing en groei. En je word je er bewuster van dat er altijd een opbouw is. De lente, de zomer, de herfst en de winter zijn er niet ineens. Je voelt ze als het ware aankomen en op deze manier kun je werkelijk “meedoen” met de energie die er om je heen is.

Ruimte geven

Een ‘andere’ indeling van de seizoenen kan je ontzettend veel ruimte geven en mogelijk nog beter: het zorgt er ook voor dat je minder achter de feiten aanloopt. Concreet start in “onze” indeling elk seizoen zo’n zes weken eerder dan de culturele indeling die je kent. De lente start dus niet op 21 maart, maar begin februari. En de zomer start niet pas in juni, maar begin mei. Deze longread gaat daarom ook over de start van de zomer.

De zomer

In het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’ van Jaap Voigt staat het volgende over de zomer: ‘Wat in de winter nog kiemen zijn, komt in de lente in alle prilheid tevoorschijn en wordt in de zomer volledig zichtbaar als vorm. Groei raakt volgroeid; alles wordt volwassen’. De zomer gaat dus over volheid. Er is een enorme diversiteit. Het licht wordt sterker en langer. In de zomer gaat het niet meer over groter worden. Dat is belangrijk om te weten. Het gaat eerder over helderder en duidelijker worden. Aan de andere kant, gaat het ook nog niet over rijping. Dat komt pas in de herfst. In de zomer ben je echt alleen bezig met voller worden.

Spannend

Voller worden kan heel fijn zijn, maar veel mensen vinden het ook spannend. Het is niet altijd gemakkelijk om met je eigen volheid en bloei om te gaan. Misschien herken je de stem in je hoofd: ‘Kan ik dat echt over mezelf denken of zeggen?’. Je kunt dus in de zomer leren om vol in het licht te gaan staan. En dat is ook belangrijk voor het verstevigen van je karakter. We zijn vaak geneigd om te denken dat verstevigen gaat over het leren omgaan met tegenslag. Dat is zo, maar het gaat ook over het leren omgaan met je eigen volheid. Kijk in deze periode daarom vast eens naar hoe jij tegenover de zomer staat en schrijf er iets over op. Dat helpt je later.

Worteling

In de zomer gaat het er ook over dat je inspiratie, je ideeën, een passende vorm vinden. Dat wat jou uniek maakt, wordt in de zomer duidelijk zichtbaar. De vernieuwing die in de lente is opgekomen, komt in de zomer tot volle wasdom. Je zult begrijpen dat dat om een goede worteling vraagt. Eigenlijk is het zo dat er alleen in de zomer snelle(re) groei mogelijk is als je in de lente goed geworteld bent geraakt. Het is een noodzakelijke voorwaarde. Vraag jezelf daarom af hoe het staat met jouw worteling. Is dat waar je mee bezig bent goed gegrond?

Feedback

Het laatste facet over de zomer is dat er ook een toetsing met de buitenwereld komt. De buitenwereld gaat reageren. Dat is logisch, omdat de (nieuwe) vormen zich nu manifesteren in de zichtbare wereld. Manifesteren gaat over plek innemen en daar waar je plek inneemt, kom je anderen tegen. Soms is de feedback goed. Soms niet. In de zomer moet je dat leren behandelen. Behandelen kan ook betekenen dat je bewust besluit om er niet op in te gaan. Het belangrijkste is dat je de feedback serieus neemt. Als je de feedback negeert, dan zal het rijpingsproces in de herfst minder goed verlopen. Daar krijg je last van. En, let op: dit alles kan ook over een intern proces gaan van de stemmen in je hoofd. Behandel dat op dezelfde manier.

De maand mei

Laten we nu de stap maken naar deze maand, de maand mei. Mei is dus de eerste maand van de zomer. In de kern is mei een maand waarin je je diepste verlangens en wensen in de wereld vorm kunt geven. Het is heel energiek. Wat je ook doet, het zal (h)erkend worden. Het advies is om in mei je licht niet onder de korenmaat te steken. Dat is een uitdrukking uit de bijbel en betekent dat het belangrijk is om je kennis en vaardigheden niet verborgen te houden. Laat in mei zien wat je kunt en weet. Het zal (h)erkend worden door mensen die met hetzelfde bezig (willen) zijn. En zo kan er een gemeenschapsgevoel ontstaan.

Je mening

De energie van de maand mei gaat over het realiseren van een doorbraak. Dat is goed om ons heen te zien. Ook het laatste groen breekt in mei door. De energie van mei vraagt je om met kracht en vastberadenheid uiting te geven aan je mening. Dat kun je nu, omdat je er de energie en het vertrouwen voor hebt. In de Chinese filosofie wordt gezegd dat je in mei opstaat tegen de onzuiverheid die je ziet en ervaart. Je pakt dus aan wat niet (meer) klopt. Neem dat heel serieus, want je doet het om duidelijkheid en helderheid om je heen te scheppen. Daar gaat mei over. Sterker nog, als je het niet voor de volle honderd procent doorzet, dan krijg je na de zomer last van je terughoudendheid over iets dat aan de kaak gesteld had moeten worden.

Feedback behandelen

Het doet er in eerste instantie niet toe of je mening geaccepteerd wordt of niet. Zeg de waarheid of vertel waar het op staat in het belang van de voortgang van het goede in jou en de situatie (lees: algemeen belang). Sommige mensen gaan met je mee. Anderen niet. Dat zijn mensen die in de weerstand schieten. Je moet steeds goed opletten of je je iets van die weerstand moet aantrekken, want soms is de feedback hartstikke juist. Maar weet – net als we hierboven aangaven – dat als je er goed bij hebt stilgestaan en over hebt nagedacht, je ook tot de conclusie mag komen dat het niet jouw probleem is en dat je door moet.

Onderscheidingsvermogen

Mei daagt je eigenlijk uit om goed naar je onderscheidingsvermogen te kijken. Je moet leren onderscheiden wat er bij jou past en verbeterd moet worden en wat niet aan jou is. Natuurlijk kun je tot het besef komen dat je (even) een stapje terug moet doen, omdat de ander wel degelijk gelijk heeft. Of het kan zijn dat er ingrijpende veranderingen in je omgeving of organisatie zichtbaar beginnen te worden of nodig zijn.

Ingrijpen

Wees je ervan bewust dat als ‘het’ in mei niet gebeurt, als je in mei niet ‘ingrijpt’, dan gebeurt het in de rest van het jaar ook niet. Dan gaat het de rest van het jaar tot in het najaar gewoon door op de manier waarop het nu ook gaat. Wat dat betreft is mei een belangrijke maand. Het is nu soms erop of eronder als het gaat om relaties (lees: je omgeving) en de richting waar je mee bezig bent of wilt zijn.

Je omgeving

Je zult inmiddels merken dat mei door twee facetten bepaald wordt. Het gaat over de helder- en duidelijkheid waarmee je nu in de wereld staat, denkt en vooruitgaat. En het gaat over jouw verhouding tot je omgeving, tot anderen. Het is al beschreven, maar kijk er als volgt naar: in de maanden hiervoor zijn vormen ontwikkeld die nodig zijn om je essentie, je vernieuwing, uit te drukken. In mei gaat het over het vinden van plek in relatie tot je directe omgeving, je familie, je werk. Het is belangrijk dat in deze tijd ieders onderlinge rol, taken en positie duidelijk worden. In mei moet je zorgen dat dat gaat kloppen. Je brengt het nu op orde. Als alles en iedereen zijn passende positie inneemt en het juiste doet, dan gaat het geheel vooruit.

Passende jas

Concreet moet je zorgen dat in mei, dat wat jou omgeeft, je familie, je team, als een jas om je heen komen te zitten. Zorg voor draagvlak. Mei is een maand waarin vaak duidelijk wordt wie er in september en oktober niet meer bij horen. Daar komt nu onderscheid in. Wees niet bang voor het conflict in de maanden mei en juni. Je mag best confronterend zijn; ook naar jezelf. Daarin kun je bijvoorbeeld ook tot de conclusie komen dat jij niet meer past of dat je zegt: dit is mijn vorm en die past niet meer bij de jouwe. Voorkom dat je later echt moet ingrijpen.

Geboeid? Mail ons

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over deze maand. Over leiderschap, het zorgen voor helderheid, het schoonmaken en op orde brengen van je netwerk of bijvoorbeeld het wel of niet aangaan van strijd in deze tijd. Dat zijn belangrijke thema’s waar je in mei mee bezig kunt. Als je hier meer over wilt leren, stuur dan een bericht naar info@clubgroeneveld.nl. Je krijgt dan de uitgebreide reflectie toegestuurd.

Heb het goed in mei.

---

Alle artikelen, podcasts en programma’s, die we maken over het vinden en volgen van een natuurlijk ritme zijn geïnspireerd op het werk (o.a. boek, podcasts) van Jaap Voigt. Jaap is onder meer adviseur, leraar, mede-oprichter van het ITIP en ook auteur van vele boeken, waaronder het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’. Met Jaap hebben we in de afgelopen jaren een fijne, warme en voor ons belangrijke band opgebouwd. Hij hielp ons met de opzet en verdieping van Club Groeneveld en leerde ons om de inhoud centraal te stellen. Zo ontstond onze eigen liefde voor de studie naar het ritme van de seizoenen. Ben je benieuwd naar het boek van Jaap Voigt? Je bestelt het hier.

Meer voeding voor jou

Verder de diepte in

Nieuw hier?